Vi har i øjeblikket en meget lav rente på de fastforrentede lån som giver nogle interessante omlægningsmuligheder vi synes man bør forholde sig til

Decembers rentetilpasninger er overstået med en ny rekord i lave flex-renter. Samtidig har vi i øjeblikket, også med de seneste år in ment, en meget lav rente på de fastforrentede lån. Dette giver nogle interessante omlægningsmuligheder som vi synes man bør forholde sig til.

Rentetilpasningsauktionerne i november/december måned resulterede i de laveste renter set nogensinde på lån af typen F1 til F10. RD’s F1 lån landede på 0,48%. F3 og F5 lån, som vi har lagt en del lån om til på det seneste, landede i hhv. 0,75 og 1,23%. De øvrige institutter lå på samme niveau. F3 og F5 er pt. stadig meget attraktive. Der er tale om lån med 3 til 5 års rentesikkerhed og sandsynligvis negativ realrente, da inflationen nok vil ligge over dette niveau de kommende år.

Vi gør i den forbindelse opmærksom på at visse F1-lån, bl.a. i Nykredit, rentetilpasser 1. april 2013. Sidder man med sådan et lån og ønsker man at lave en profilændring fra F1 til f.eks. F5, så skal man beslutte og meddele dette inden udgangen af januar! Jf. tidligere rentekommentarer er det vores anbefaling at overveje dette grundigt, da omkostningerne ved at have F1 lån er blevet højere (kursskæring hvert år) og der generelt er usikkerhed om denne lånetype.

De vigtigste nye muligheder ligger dog lige nu i de fastforrentede lån. Kursen på 3% fast rente med afdrag har været over 99 her i nytåret og ligger pt. på 98,10. Et samlet billede ser ud som følger:

3% 30 år: Kurs 98,10

2,5% 20 år: Kurs 98,26

2% 15 år: Kurs 98,23

Samlet set giver det muligheder for omlægninger til meget lav fast rente med et godt lavet kurstab. Selv omlægning fra 4% til 3% kan være relevant hvis lånet har en vis størrelse.

Som normalt vil vi ikke udtale os om hvad vi kan forvente af den fremtidige renteudvikling. Nogen taler om at finanskrisen måske er ved at være slut og ECB har talt renten i Sydeuropa lidt op de seneste dage. Den økonomiske krise består nok desværre en tid endnu og så længe der er lav inflation, vækst og beskæftigelse, så skal vi også have en lav rente, men hvor lav? De flest analytikere forventer en svagt stigende rente, dog stadig på et historisk set lavt niveau. Vi konstatere at den aktuelle rentebillede er meget attraktivt og opfordrer til at man forholder sig til de muligheder det giver her og nu. Det er særligt de mange kurser tæt på 100 vi kan lide.

De mest oplagt omlægnings eller lånhjemtagelsessituationer man bør være opmærksomme på lige nu er:

  1. Igangværende byggesag: Har man en igangværende byggesag, så bør man overveje at lukke finansieringen nu, selv om man måske først skal bruge penge om nogen tid. Har I igangværende eller planlagte sager, så overvej dette og tag det op med os.
  2. Fast rente 4% til 3% ved lang restløbetid: Har man et forholdsvis nyt 4% lån med fast rente af en vis størrelse, så kan det nok betale sig at lave en direkte omlægning med uændret løbetid. Gevinsten bliver større jo større lånet er.
  3. Fast rente 4% til 2,5% ved kort restløbetid: Har man et gammel 4% lån, med ca. 20-23 års restløbetid eller mindre, så er det en meget interessant mulighed for at lægge det om til et 2,5% lån på 20 år eller en 2% lån med 15 års restløbetid. Det er omlægninger der ikke giver en stor reduktioner u ydelsen her og nu, men som reducerer rentebetalingen og øger afdragene betydeligt og/eller forkorter restløbetiden på lånet.
  4. Nyt 3% lån med løbetidsforlængelse: Står man og skal bruge penge i driften eller til et nyt lån, så er muligheden naturligvis at man omlægger et ældre 4% lån til en nyt 3% lån og forlænger løbetiden. Dette vil give en lavere ydelse, men er ikke i sig selv nødvendigvis en besparelse. Skal man bruge penge lige nu og ønsker man ikke at øge boligafgiften, så er dette en rentemæssig meget sikker mulighed for at få en lav fast ydelse.
  5. Skift fra flex til fast rente: Hvis man er interesseret i at få noget lang rentesikring, så er muligheden historisk god nu og man kan overveje at lægge hele eller dele af eksisterende lån i 3% fast rente 30 år. Har man den luft, som man bør have i sit budget når man kører med flexlån, så kan ydelsen på det nye 3% lån måske klemmes ind i et eksisterende budget. Vi minder i den forbindelse om at man bør have råd til en rente på ca. 4% når man har flexlån, selv om renten pt. er meget laveret.
  6. Profilændring fra F1 til F3 eller F5: Ligger man i de helt korte rentetilpasningslån, og rentetilpasses der den ¼, så bør man kraftigt overveje et gå over på en F3 eller F5. Det er stort set samme pris for at få hhv., 3 eller 5 års fast rente om omlægningen koster kun ganske lidt. et lille gebyr, da selve lånet ikke omlægges.

Det var ”menukortet” i aktuelle låneomlægningsmuligheder og vi opfordrer til at man forholder sig aktivt til disse muligheder. Tag kontakt til os hvis I mener en eller flere af mulighederne er relevante og skal undersøges. Vi gennemgår også vores ejendomme og tager kontakt til jer vedr. de mest oplagte rent tekniske omlægningsmuligheder. Vi har allerede indhentet en del beregninger.