Jyllands posten skriver i dag at varmeregningen for landets 1,6 mio fjernvarmekunder stiger fra nytår.

Der må forventes en gennemsnitlig stigning på 5% ifølge Dansk Fjernvarme. Tallene dækker dog over store lokale forskelle og afhænger desuden af hvilke brændsler varmeværkerne bruger.

Ifølge Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, er det dog sikkert at stigningen vil ramme de større byer, idet de bruger forholdsmæssigt meget biobrændsel.

På Frederiksberg er der for eksempel allerede vedtaget et prishop for næste år på 15 procent.

Årsagen til stigninger i varmepriserne skyldes en såkaldt forsyningssikkerhedsafgift på blandt andet træflis og halm, som regeringen satte på programmet i forbindelse med sidste års grønne energiaftale. I 2014 venter regeringen, at den nye afgift, der skal kompensere for færre afgifter fra et faldende forbrug af kul, olie og gas, vil fylde ekstra 1,5 milliarder kroner i statskassen, og samlet står varmekunderne til at betale 14,4 milliarder kroner frem mod 2020. Der er hermed tale om større stigninger som vi desværre også forventer rammer vores kunder og man kan derfor godt allerede nu forberede sig på, at der kommer til at være større aconto betalinger i 2014 til forsyningsselskaberne, ligesom man som beboer i en ejendom må forberede sig på at ens varmeregning kan blive højere end man tidligere har været vant til.

Da stigninger først træder i kræft i 2014, må det også forventes, at indflydelsen først sker fuldt ud i 2015. Vi vil i Administrationshuset derfor også løbende regulere de acontoindbetalinger vi kan se ikke matcher det opgjorte forbrug i seneste varmeregnskab. Ønsker man som beboer i en af vores ejendomme, at betale mere i aconto skal man kontakte ejendommens administrator hos Administrationshuset A/S, eller blot sende en e-mail med angivelse af navn og adresse, samt hvad man ønsker sin aconto sat op med.

Kilde: www.borsen.dk og www.jyllands-posten.dk