Det er hovedsageligt en modernisering af den hidtidige ”lov om omsætning af fast ejendom” fra 1994, som er blevet justeret på nogle enkelte områder. 

Loven skal følges op af en bekendtgørelse med detailregler, og en del af ændringerne vil nok komme i den nye bekendtgørelse, når den kommer.

Loven tager sit udgangspunkt i en rapport, der blev udarbejdet i 2013. En rapport, der indeholdt en meget vigtig konklusion om ”information overload”, omkring at køberne i ejendomshandler får så mange informationer, at de ikke kan sortere i dem. En del af det nye regelsæt går ud på at gøre det lettere og simplere at sælge, fordi der skal afgives færre oplysninger.

Det kommer vi dog først til at kunne se, når bekendtgørelsen med detailregler kommer.

En af de ting, som man som forbruger vil bemærke er, at ejendomsmæglere ikke længere må formidle salg af finansiering, og at det fremover ikke længere er et krav, at ejendomsmægleren beregner brutto- og nettoydelser på en ejendom til salg. Salgsopstillingen må stadig godt indeholde en beregning af et standardfinansieringsforslag, men det er ikke en pligt.

Det er naturligvis svært at sige, hvad dette kommer til at betyde fremadrettet, når næsten alle ejendomsmæglerkæderne er ejet af banker og realkreditinstitutter.

Det er også tanken, at det skal blive muligt at gennemføre budrunder på samme måde, som det bruges i Sverige. Det vil sige et system med åbne budrunder, hvor man har mulighed for at byde over efter et auktionslignende system.

Vi må håbe, at reglerne også bliver udformet således, at det bliver lettere for både nye aktører og for selvsælgere at være med. Det ville gavne konkurrencen.

Vi hilser de nye regler velkommen, og håber, at de vil føre til billigere og mere simple ejendomshandler.

Du kan læse den nye lov her