I takt med at det de seneste år er blevet langt mere kompliceret at håndtere andelsbolighandler, har vi i Administrationshuset besluttet at centralisere denne opgave til enkelte af vores administratorer.  

Disse administratorer vil udgøre en handelsgruppe som kan specialiserer sig i de komplicerede juridiske og økonomiske forhold, som i dag kendetegner disse overdragelser.

Særligt den ændrede retspraksis omkring kontrol og genberegning af andelsværdi, samt det kommende lovpligtige oplysningsskema for andelsboliger, har været medvirkende til at vi nu ser os nødsaget til at tage dette skridt. Hvor en handel, for få år siden, normalt kun involverede en køber og en sælger, betjener vi i dag mange flere og mere professionelle aktører. Vi har således erfaret at tiden og de kompetencer det i dag kræver at betjene bl.a mæglere samt købernes rådgivere og banker, stiller omfattende nye krav til vores administratorer – og alle kan ikke være eksperter i alt.

Ved at samle handlerne i en gruppe på foreløbig fire administratorer, kan vi fokusere kompetenceudviklingen. Dette vil give øget effektivitet, højere kvalitet i handlerne og reducere risikoen for fejl – et forhold som med de mange nye regler og oplysningskrav, bliver af stigende vigtighed.

Handelsgruppen kommer i praksis til at består af fire personer, ledet af Allan Toft, som vil have en større eller mindre del af deres tid reserveret til handler. Handelsgruppen kommer til at varetage alle opgaver fra opslag på ventelister, udarbejdelse af købsaftaler, dialog med køber/sælger og mægler, til afregning af købesum. Der er udpeget en primær og en sekundær handelsansvarlig for den enkelte forening, og det vil som udgangspunkt være disse to personer som laver de enkelte foreningers handler.

Etableringen af en handelsgruppe, medfører desværre også en mindre omstrukturering blandt vores faste administratorer, idet de nye personer i handelsgruppen skal have den fornødne tid til opgaven. De foreninger som påvirkes, at omstruktureringen og skal have ny administrator har allerede fået besked herom.

Alle særlige forhold for den enkelte forening har vi allerede registreret i vores handelsprocedurer og bestyrelsen skal ikke foretage sig noget som følge af denne ændring. Dette er blot en orientering.

Ændringen træder i kraft pr. d.d.