Hvordan er mulighederne når du bor i ejerlejlighed eller andelsbolig?

Vi har tidligere skrevet artikler om boligjobordningen/håndværkerfradraget der var gældende i 2014. Denne ordning er nu genindført i juni måned 2015 med tilbagevirkende kraft tilbage fra 1. januar 2015.

Ordningen fortsætter under samme regler som i 2014 med et samlet fradrag på kr. 15.000 pr. person over 18 år.

Du kan se mere om ordningen via nedenstående link, der grafisk beskriver ordningen nærmere, samt hvordan man gør og hvad der kan modtages fradrag til. Dertil er der mulighed for at stille spørgsmål på hjemmesiden, hvis der er noget man er i tvivl om.

http://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/

Som vi tidligere også har oplyst, så gælder ordningen ikke i en andelsbolig- eller ejerforening, da fradraget ikke gives til arbejder, udført på ejendomme hvor det er foreningen der har vedligeholdelsesforpligtelsen ifølge foreningens vedtægter. Det er fx sjældent at den udvendige vedligeholdelse er pålagt det enkelte medlem.

Er man lejer, andelshaver eller ejer kan man imidlertid personligt benytte håndværkerfradraget, hvis man opfylder følgende punkter:

1. Man skal selv betale for arbejdet.

2. Man har ret til at vedligeholde boligen

3. Man skal bo i boligen mens arbejdet udføres

Se vores andre artikler om emnet her:

Boligjobordningen genopstår og giver nye muligheder for fradrag for arbejder i egen lejlighed, April 2013.

Boligjobplan - Fradragsmuligheder for ejer- og andelshavere, Juni 2011.

Kilde: www.3byggetilbud.dk