Denne nyhed kunne man læse i Berlingske Tidende d. 15. juli. Nyheden dækker over, at Økonomiforvaltningen har foretaget en vurdering af AirBnB i København og konkluderet, at denne form for udlejning ikke er et problem, som kræver tiltag fra kommunens side, som man ellers har set for nylig i bl.a. Berlin.

Der er dog nok lidt misvisende at skrive, at kommunen ”blåstempler” AirBnB.

I notatet er det anført:

  • Den danske boligregulering gør, at man modsat i Berlin har bopælspligt og dermed har en begrænset mulighed for at eje flere boliger samtidigt med henblik på udlejning via AirBnB. Dette vurderes at være et afgørende forhold for, at det københavnske boligmarked ikke har samme udfordring som i Berlin og andre storbyer med omfattende turisme.
  • I Danmark pålægges der beskatning af fortjeneste på korttidsudlejning, hvilket vurderes at have en begrænsende effekt på fænomenets udbredelse og dermed på omfanget af antallet af udlejninger i København. Der er dog et fradrag på mindst 24.000 kr. ved udlejning af en ejerbolig, men dette vurderes at have mindre betydning. (Læs evt. vores artikel om skattemæssig håndtering af denne type udlejning)
  • Udlejningen finder sted spredt i byen og særligt på brokvartererne og dermed i områder, som ikke har en høj andel af hoteller. Dermed spredes turisterne og deres forbrug i København, hvilket ses som en gavnlig effekt. (se evt. nedenstående kort over udlejning i København).


  • 96 pct. af værter på AirBnB (jf. AirBnB) udlejer deres primære hjem. Økonomiforvaltningen bemærker, at da det er et primært hjem, som udlejes, vil det sætte en naturlig begrænsning på, hvor mange udlejninger, der kan foretages om året.
  • Korttidsudlejning i København vurderes hovedsagligt at være en udfordring for hotelbranchen, da det kan have betydning for deres kundegrundlag. Økonomiforvaltningen bemærker dog, at antallet af hotelovernatninger generelt er stigende i København og at der internationalt ses en række eksempler på stigende samarbejde mellem AirBnB og hotelbranchen. Dette forventes også at ske i København. Endvidere bemærkes det, at brancheorganisationen Horesta er i dialog med AirBnB og opfordrer deres medlemmer til at afprøve platformen med henblik på udlejning af hotelværelser.
  • I Budget 2016 blev der allerede afsat midler til en øget indsats i forhold til boliger, der udlejes på hotellignende vilkår eller som bliver udlejet af virksomheder på kortere lejekontrakter. Dermed har Københavns Kommune allerede igangsat tiltag, som bekæmper kommerciel udlejning af boligmassen i København.

Det bliver også oplyst at organisationen International Federation for Housing and Planning (IFHP) er i gang med at undersøge, hvilke indvirkninger AirBnB har på København. Økonomiforvaltningen følger denne analyse og afgiver en status på sagen, såfremt der kommer nogle relevante resultater ud af undersøgelsen.

Det er værd at notere sig, at Økonomiforvaltningen finder, at skattepligten lægger en dæmper på udlejningsinteressen. Udlejning på korttidskontrakter er et område, hvor det kan være svært at håndhæve skattereglerne – især, hvis portaler som AirBnB ikke har indberetningspligt. Det kan i den forbindelse bestemt ikke udelukkes, at SKAT vil gøre en særlig indsats for at finde og straffe de udlejere, der i strid med reglerne ikke har indberettet deres skattepligtige udlejningsindkomst.

Økonomiforvaltningen anfører også, at der allerede i Budget 2016 er afsat midler til en øget indsats i forhold til at bekæmpe kommerciel udlejning i boligmassen. Vi ved ikke hvad denne indsats vil gå ud på, men vi ser lejlighedsvis, at ejere foretager en udlejning via AirBnB, der har et sådant omfang, at den har kommerciel karakter, og at de øvrige ejere i ejendommen ønsker at bremse denne kommercielle udlejning.

I Administrationshuset har vi set et stor og stigende interesse omkring korttidsudlejning som AirBnB i vores boligforeninger. Vi opfordrer kraftigt vores ejerforeninger og andelsboligforeninger til at forholde sig til problemstillingen på en generalforsamling og evt. lave nogle regler og rammer omkring denne type udlejning. Den er nemlig normalt ikke reguleret i de almindelige vedtægter.