Københavns kommune har netop indført nye opdaterede retningslinjer for etablering af altaner, da de tidligere retningslinjer omkring årsskiftet medførte en stor indskrænkning i mulighederne for etablering af altaner. 

Der er tale om regler, der skulle gøre det lettere af få altaner, men som pga. af kommunens nye lysberegner, medførte det modsatte.

Lysberegneren er nu skrottet i den model vi først lærte at kende, idet anvendelsen af denne medførte at der mange steder ville blive tale om yderst smalle altaner hvor der knap nok kunne være plads til en ølkasse at sidde på.

De nye retningslinjer, kommunens Teknik- og Miljøudvalgt har indført, medfører nu i stedet et krav til størrelse, placering og udformning. Der er nu også, i modsætning til tidligere, indført vejledende standardstørrelser, så man på en enkel og overskuelig måde, kan beregne, hvor stor en altan, man kan få godkendt.

Standardstørrelserne er udregnet efter, hvor meget ens altan vil påvirke underboens lysindfald.

Dybden afhænger af loftshøjden i ejendommen og af afstanden til modstående bygning. Jo længere man har til nærmeste bygning, jo dybere kan altanen blive. Standarddybden varierer fra 0,7-1,5 meter.

Længden afhænger desuden af antallet af vinduer i underboens lejlighed. Jo flere vinduer underboen har, jo flere vinduer må ens altan dække.

I de nye retningslinjer bliver der også åbnet op for udkragede tagaltaner. Det vil sige, at det nu bliver muligt at etablere tagaltan mod gården, der går ud over gesims, tagfod og tagrende.

Dertil vil det også blive muligt, at etablere altaner i stuelejligheder mod gården. Det kræver dog at der er tale om store gårde eller andre fællesarealer. Alternativt bliver det muligt at etablere en trappenedgang eller fransk altan i stuen.

Man kan læse mere om de fulde retningslinjer her.

Vi er glade for at der nu er kommet nogle mere klare regler for opsætning af altaner og det ikke udelukkende skal være påvirkning af lysindfald der sætter begrænsningerne for opsætning af altaner.

Vi har en del altanprojekter i gang i foreninger vi administrerer, der har været bremset af de tidligere regler. Det glæder os derfor nu med de tilpassede regler, at vi snarest kan komme videre med disse projekter til stor glæde for vores beboere.   

Læs også vores artikel vedr. etablering af altaner i ældre ejendomme her. 

Læs evt. mere om de konkrete altanløsninger på http://www.balco.dk