Danmark har igen i nat været ramt af en storm. Stormen Urd har været på besøg og derfor følger hermed en kort beskrivelse af hvad man som forsikringstager typisk skal være opmærksom på hvis uheldet har været ude.

Som forsikringstager har man en skadesbegrænsningspligt, og man skal derfor sørge for følgende: 

1. Påbegynde skadesbegrænsning, herunder: 

 • Ituslåede vinduer skal hurtigst muligt dækkes med træplader, plastik eller andet, der kan holde regn og vind ude. 
 • Huller i taget skal hurtigst muligt tildækkes og lukkes. 
 • Er der udsigt til nedbør, skal man flytte det inventar, der er placeret umiddelbart under hullet i taget, så der ikke sker vandskader på disse. Det, der ikke kan flyttes, bør afdækkes med plastik eller lignende – også tæpper og trægulve.
 • Rekvirér håndværkere, hvis du ikke selv kan klare afdækning og nødreparation. Forsikringsselskaberne betaler de rimelige og nødvendige udgifter, der har været til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader. 
 • Sørg for at få billeddokumentation af det beskadigede. 

2. Hvis der er trængt vand ind, eller der evt. skal foretages afdækning: 

 • Kontakt skadesserviceselskab. Såfremt det ikke er muligt at få et anerkendt skadesserviceselskaber ud inden for få dage, kan alternative skadesserviceselskaber kontaktes. Dog skal ejendommens forsikringsselskab orienteres omkring, hvilket skadesserviceselskab der benyttes. Forsikringsselskabet kan ligeledes vælge at indsætte et nyt skadesserviceselskab for at overtage skadesbegrænsningen.
 • Det er vigtigt, at der hurtigst muligt træffes aftale med forsikringsselskabet/taksator om affugtningen, herunder antal af affugtere samt affugtningsperiode. 
 • Udtørring skal følges op af fugtteknikker, og der skal foreligge fugtteknikrapporter. Første rapport skal foreligge efter 3 uger, og der skal samtidig være en anbefaling fra fugtteknikker, som skal følges. (Normalt bør affugtning ej heller stå mere end 21 dage, hvorfor aftale om affugtning ud over 21 dage skal træffes med taksator).  
 • Det skal nedskrives, hvornår affugtningen stopper, samt hvornår udlejningsfirmaet har afhentet deres materiel. 

3. Skadesomfang opgøres, når det er muligt efter skadesbegrænsning. 

 • Skadesomfanget fotograferes, og der indhentes tilbud for udbedring. 
 • Reparationer under kr. 25.000 kan igangsættes uden accept fra forsikringsselskabet. Reparationer over dette beløb skal godkendes af forsikringsselskabet. 

Hvis skaden er over kr. 25.000 vil forsikringsselskabet hurtigst muligt efter modtagelse af skadeanmeldelse tage stilling til, hvorvidt der skal taksator på sagen eller udbedring kan iværksættes. Medsend derfor altid dokumentation og tilbud på de større skader, så forsikringsselskabet hurtigt kan tage stilling til skaden.

 

Det skal for god ordens skyld oplyses, at ovenstående regler er hovedregler og der kan være særlige undtagelser for disse afhængigt af hvor ens ejendom er forsikret.  

Se også mere om skader og hvordan de håndteres på vores hjemmeside.

Ønsker du at anmelde en skade kan du gøre dette via vores hjemmeside via dette link