En gruppe private selvbyggere i Farum vil opføre deres egne andelsboliger uden en developer. Initiativet kan spare hver projektdeltager for hundredtusindvis af kroner og giver de fremtidige beboere høj medindflydelse. Cobblestone rådgiver igennem hele projektet.

En kreds af engagerede Farum-borgere vil gerne lave et byggeri med 25 nye andelsboliger i Stavnsholt. De har allerede kig på en kommunal byggegrund, og tanken er, at man vil lave en foreningen med blandet beboersammensætning og gode fællesfaciliteter.

Cobblestone har indgået en aftale om økonomisk og juridisk rådgivning med Baugruppen, og vi skal således bistå initiativgruppen i den videre proces med virkeliggørelse af projektet. Det er en spændende proces, der på mange måder er mere kompliceret end stiftelse af en andelsboligforening i en eksisterende beboelsesejendom.

Hvad er en byggegruppe?
En byggegruppe, eller en Baugruppe på tysk, er en gruppe, der går sammen om at gennemføre et byggeri. Det betyder, at det er brugerne selv, der bestemmer, hvordan byggeriet i sidste ende skal blive, og der er ikke nogen developer, der skal tjene på byggeriet. Det burde gøre det billigere i sidste ende.

I konsekvens af dette skal brugerne selvfølgelig også selv tage risikoen ved selve byggeriet, men den risiko har vi hos Cobblestone funde nogle gode måder at afdække. Bl.a. ved at indgå no cure – no pay-aftaler med rådgiverne og fastprisaftale med entreprenøren, inden den endelige beslutning om byggeri bliver taget.

Initiativgruppen af Farum-borgere har gennem en periode arbejdet på planerne for et nyt andelsbolig-fællesskab, og rammerne for projektet er nu ved at være på plads.

Sådan ser projektet ud
Der bliver etableret 25 nye boliger på en grund i den gamle Stavnsholt landsby få hundrede meter fra Furesøen. Boligerne etableres rundt omkring et grønt fællesareal, der sammen med et fælleshus vil være de centrale samlingspunkter, og de vil blive bygget med vægt på energi- og miljøvenlige materialer. Bebyggelsen vil bestå af 1- og 2- plans boliger i forskellige størrelser alt efter behov.

Initiativgruppen ønsker en bred sammensætning af beboere – herunder også børnefamilier, og de inviterer derfor interesserede til at henvende sig for at høre mere og ansøge om muligt medlemskab.

Medlemmerne vil tidligt i forløbet skulle indbetale kr. 5.000 til foreningen med henblik på opstart og med dette beløb reserverer man muligheder for at købe en bolig. Senere når boligernes størrelse og placering er fastlagt, vil man kunne reservere en konkret bolig. På dette tidspunkt skal der indbetales yderligere 20.000 kr. Først når projektet er færdigt, og den samlede købesum er kendt, vil man skulle forpligte sig til at betale hele købesummen.

Vil du høre mere?
Kunne du tænke dig at høre nærmere eller rekvirere et ansøgningsskema, så kontakt os på mnr@cobblestone.dk. 

Har du selv en byggemulighed og er interesseret i at etablere en byggegruppe et andet sted, er du også velkommen til at kontakte Martin og høre nærmere om mulighederne.