Behovet for ren luft og ”økologiske” indemiljøer på vores arbejdspladser og i vores hjem bliver en game changer for ejendomsbranchen de kommende år, forudser ejendomsforvalteren Cobblestones direktør i denne klumme.

Klumme af Dir. Rasmus Juul-Nyholm i Ejendomswatch 5. marts 2020.

Danmark har fået verdens skrappeste klimalov og en ny boligaftale om paragraf 5, 2. To initiativer, der indikerer skrappere krav til ejendomsbranchens klimaftryk og et øget fokus på bæredygtighed. 

Men mens byggeriet og ejendomsbranchen, politikerne og resten af verden fokuserer på klimaet udenfor, rykker en ny klimaagenda nærmere indenfor. 

Antallet af allergikere kommer til at eksplodere, og derfor bliver behovet for ren kvalitetsluft og ”økologiske” indemiljøer i vores hjem og på vores arbejdspladser en game changer for ejendomsbranchen de kommende år.

De voksende krav vil præge fremtidens boliger og kontormiljøer. ’Ren, sund luft’ bliver et nyt område, som boligudviklere og ejendomsejere skal kunne løfte. Men samtidig også et konkurrenceparameter og en kompetence, de kan gøre til et nyt forretningsområde.

Lyder det hele som varm luft?

Undersøgelser af indeklimaer viser, at for højt CO2-indhold giver hovedpine, lavt energiniveau, lav koncentration og ubehag. Samtidig peger al forskning på, at antallet af allergikere vil vokse i de næste år. Stigende luftforurening og et varmere klima er faktorer, der spiller ind. 

Hver anden får allergi

Europa-Kommissionen har anslået, at omkring 50 procent af alle europæere vil have en allergisk tilstand i 2050. Det Europæiske Akademi for Allergi og Klinisk Immunologi vurderede i 2014, at astma vil blive den mest almindelige kroniske børnesygdom i 2025. 

Disse tendenser vil smitte af på lejerne, boligejerne og kontormedarbejderne, der i stigende grad vil vælge ikke-allergene, økologiske boliger med et sundt, neutralt luftmiljø. At vi i fremtiden skal bo og arbejde på mindre plads vil kun forstærke denne tendens. 

Konkret betyder det, at de kommende forbrugere vil kræve Svanemærket maling, allergenfrie materialer og overfladebehandlinger, genbrug af gamle møbler uden hormonforstyrrende stoffer, luftrensende planter, digital sensorisk luftmonitorering og mere af samme skuffe. Det bliver et krav ikke blot at spise økologisk, men også at bo og arbejde ”økologisk”. 

Klimakampen er for længst skudt i gang – og snart rykker den også indenfor. Sundhedsbevidste øko-forbrugere frygter røde øjne og influenzalignende symptomer og vil stille nye krav til bygge- og ejendomsbranchen. "Du bli'r hvad du spiser", lyder et kendt slogan. Ja, men du bli'r også, hvor du bor.