Uændrede satser for bestyrelsesgodtgørelse og bestyrelseshonorar

Vi bliver ofte omkring årsskiftet forespurgt på satser for skattefri godtgørelse ved frivilligt arbejde som kan udbetales til medlemmer i bestyrelsen for ejerforeninger og andelsboligforeninger.

Vi kan oplyse at satser for 2024 pt. er uændret ift. 2023, hvilket betyder, at der fortsat kan gives skattefri godtgørelse på:

  • op til 2.450 kroner pr. år til dækning af telefon- og internetudgifter.
  • op til 1.500 kroner pr. år til administrative omkostninger som fx dækning af kontorartikler, porto, møder mv.

Se evt. mere herom på Skats hjemmeside via dette link 

Satsen er ikke ændret siden 2022.