Hvor og hvorfor?

Generalforsamlingen afholdes normalt en gang om året (den ordinære generalforsamling), hvor regnskabet godkendes og bestyrelse, revisor og administrator vælges.

Herudover kan der afholdes ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af året, såfremt der måtte være behov for det.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

I modsætning til hvad der gælder i ejerforeninger, har hver andelshaver kun en stemme. Det vil at selvom nogen ejer en større andel i foreningen og betaler en større del af driftsudgifterne, har de ikke mere indflydelse af den grund.