Det er desværre meget almindeligt, at der kræves penge under bordet i forbindelse med handel med andelsboliger, og det kan nok ikke helt undgås, sålænge andele sælges til en maksimalpris, der ligger under markedsprisen.

Fra andelsboligforeningens side kan man dog overveje forskellige tiltag for at begrænse problemet:

Salg til venteliste:

Problemet med penge under bordet er selvfølgelig størst, når den fraflyttende andelshaver selv har retten til at indstille en ny andelshaver. Når andelene sælges efter en venteliste, begrænses sælgers mulighed for at kunne kræve ekstrabetaling fra køberen.

Den tidligere regering fremsatte et lovforslag om, at alle andelsboligforeninger skulle føre venteliste.For at komme problemet til livs. Forslaget er dog aldrig blevet gennemført.

Det ses dog også i disse tilfælde, at sælgere søger at opnå meget høje priser for "forbedringer" i lejlighederne, hvilket naturligvis også dækker over penge under bordet.

Ulempen ved dette er, at man flytter interessen over på ventelisten, og det kan være en meget tidskrævende opgave for foreningen at administrere denne.

Mange foreninger ønsker endvidere ikke at begrænse muligheden for frit salg.

Højere priser:

Højere lovlige priser hjælper selvfølgelig altid på problemet. Dette fjerner incitamentet til at betale (og kræve) penge under bordet. For køber er det normalt en klar fordel at betale en høj lovlig pris, som køber er rimelig sikker på at få igen ved et senere salg, i stedet for at betale en halvhøj ulovlig pris, som vil tvinge køberen ud i et nyt ulovligt salg, når køberen selv skal sælge.

Højere lovlige priser kan man opnå ved at benytte handelsværdien ved fastlæggelse af andelskronen.