Andelsboliger er undergivet maksimalpriser. Det vil sige, at lejlighederne ikke må sælges til mere end en beregnet maksimalpris. 

Maksimalprisen beregnes efter en kompliceret udregning, der tager udgangspunkt i hvad hele ejendommen ville have været værd, hvis der havde været tale om en almindelig udlejningsejendom.

Det er derfor sjældent et problem at finde en køber til en andelsbolig, og det betyder, at der normalt ikke er noget egentligt marked for andelsboliger.

I stedet sælges andelsboliger på grundlag af ventelister i de enkelte foreninger eller til bekendte til sælgeren.

Det sker også, at sælger forlanger "penge under bordet", når lejligheden skal sælges. Det er ulovligt, og køber kan forlange at få pengene igen i indtil 6 måneder efter at aftalen er indgået.

Det er dog ikke alle andelsboliger der er lige billige, for andelsboligforeningen har ofte en stor gæld, der betales tilbage gennem huslejen. Derfor kan man ikke uden videre sammenligne priserne på ejerlejligheder og på andelsboliger.