For mange boligsøgende kunne en lejebolig have været en godt og fornuftigt alternativ til at købe en ejerbolig. 

Det gælder især for dem, der ved at de kun skal bruge boligen i en kortere periode. Det koster nemlig meget at købe og sælge. Det skal man være meget opmærksom på, hvis man alligevel kun skal bo 2-3 år på stedet.

Næsten alle lejeboliger er undergivet regler om maksimal husleje. Det vil sige, at lejlighederne ikke må udlejes til mere end den fastsatte maksimale husleje. Reglerne betyder, at der næsten ikke er noget marked for lejeligheder. De, der bor i lejelighederne holder fast i dem, fordi de er billige, og når der bliver noget ledigt, så går det til dem, der kender nogen, der har de rigtige forbindelser.

Hos de almene boligselskaber er det dog ofte muligt med relativt kort varsel at få en 1-værelses lejlighed med en ikke særlig attraktiv beliggenhed. I kraft af selskabernes regler om ventelister og intern bytning, vil det derefter være muligt at opnå en bedre bolig efter nogen ventetid.

Således som lejeboligmarkedet er i dag, er lejeboliger imidlertid næppe et reelt alternativ for boligsøgende, som ønsker at have – en blot minimal – indflydelse på deres eget boligvalg.

Hos Adminstrationshuset kan vi ikke tilbyde ledige boligudlejningslejligheder til boligsøgende.