Der er kommet en ny typeformular, som skal bruges, når der skal indgås nye lejekontrakter. 

I forlængelse af den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2022, skal der fremover anvendes en ny typeformular til brug for indgåelse af lejeforhold.

Den nye formular ”Typeformular A, 10. udgave” kan anvendes ved indgåelse af lejekontrakter i private udlejningsejendomme, herunder lejligheder, værelser, blandede lejemål, fremleje samt rækkehuse og huse. 

Der er sket mindre ændringer i forhold til den tidligere typeformular. Blandt andet er (særlige vilkår) § 11 i lejekontraktens typeformular fortrykt vedrørende hvilken bestemmelse lejen er fastsat på. Det kan blandt andet angives, om lejemålet er omfattet af reglerne om fri leje og på hvilket grundlag, ligesom der kan indgås aftale om nettoprisindeksering af lejen.

Ved indgåelse af lejekontrakt om nettoprisindeksering af lejen, skal vilkårene for indeksering af reguleringen angives, herunder, hvornår den første regulering sker, og hvilken måneds nettoprisindeks, der danner grundlag for reguleringen af lejen mv.

Klausuler om fri leje og nettoprisindeksering skal derfor ikke indsættes af udlejer, men den fortrykte tekst skal udfyldes i stedet for.

Fra den 1. januar 2023 skal alle lejekontrakter laves i A, 10. udgaven, da autorisationen af Typeformular A, 9. udgaven ophører.

Du kan se den typeformular her.