I andelsboligforeninger er det ofte ikke den enkelte ejer, der bestemmer hvem der skal købe hans eller hendes bolig. 

I disse foreninger vil lejlighederne blive solgt til dem, der står på foreningens venteliste.

I alle tilfælde skal man normalt rette henvendelse til foreningens bestyrelse eller administrator, når man ønsker at sælger sin andelsbolig. De tager derefter skridt til at beregne prisen og få vurderet de forbedringer, der er foretaget på lejligheden.

Det er normalt administrator, der forestår udarbejdelse af købsaftale og håndtering af papirgangen i forbindelse med salget.