Forholdet mellem andelshaverne er reguleret ved andelsboligforeningens vedtægter.

Vedtægterne indeholder bestemmelser om foreningens ledelse, generalforsamling, bestyrelse og administrator.

Vedtægterne kan indeholde andre vigtige bestemmelser, som f.eks. bestemmelse om venteliste ved salg eller om, hvad der er undergivet fælles vedligeholdelse og hvad der er undergivet den enkeltes vedligeholdelsespligt.

Vedtægterne kan indeholde også indeholde andre bestemmelser, som f.eks. ordensbestemmelser og bestemmelser om husdyrhold.

Se også vores artikel om modelvedtægt.

Bliver din andelsboligforening ikke allerede administreret hos os, så kan du nemt og hurtigt få et tilbud lige her