Andelskronen er et rent teknisk begreb, der anvendes til beregning af prisen på en andelsbolig.

Andelsboligforeninger opgør normalt en indskudskapital, som er det oprindelige indskud, som andelshaverne foretog i forbindelse med at foreningen blev stiftet. Indskuddet er således historisk, og det har intet med foreningens nuværende egenkapital at gøre.

Når revisor opstiller foreningens regnskab beregnes den aktuelle egenkapital for foreningen, og der foretaget eventuelt en værdiregulering af foreningens ejendom. Dette er nødvendigt, hvis ejendommen ikke til den rigtige værdi i regnskabet. Der findes således foreninger, hvor ejendommen optages til anskaffelsespris i regnskabet eller til den offentlige ejendomsvurdering. Herefter reguleres værdien af ejendommen op, således at den følger det værdiansættelsesprincip, som man har valgt i foreningen.

Andelskronen udgør den regulerede egenkapital delt med indskudskapitalen. Det er således det antal kroner, som en køber skal betale for hver krones indskudskapital.

F. eks.: En andelshaver oprindelige indskud var 7.000 kr., og andelskronen udgør nu 60,00. Andelsboligen pris bliver derfor 7.000 x 60 = 420.000 kr.