Køber kan fortryde helt gratis indtil han har modtaget sælgers accept. 

Det vil sige, at hvis køber har skrevet under på købsaftalen kan han frit tilbagekalde sin underskrift. Sælgers underskrift skal være kommet frem til køber før den binder køber, og køber kan således stadig frit tilbagekalde sin underskrift, hvis sælger har skrevet under hos ejendomsmægleren, men ejendomsmægleren ikke har videresendt købsaftalen med sælgers underskrift til køber.

Hvis køber har underskrevet en kurssikringsaftale hos ejendomsmægleren, kan der dog være omkostninger forbundet med at komme ud af denne aftale. Det er en særskilt aftale, og den er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Når køber modtager sælgers underskrift begynder fortrydelsesfristen af løbe. Den løber i 6 hverdage fra sælgers underskrift. Lørdage medregnes ikke ved beregning af fristen. Fristen løber altid fra sælgers underskrift, og det betyder, at fortrydelsesretten løber samtidig med købers betænkningstid, hvis sælger skriver under først.

Det koster normalt 1 % af den nominelle købesum at fortryde. Dette gælder dog ikke, såfremt sælger har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

Reglerne om fortrydelsesret findes du øvrigt i et særligt bilag til købsaftalen, som køber skal skrive under på.