Ifølge andelsboligforeningslovens § 6, stk. 2 skal foreningens bestyrelse godkende den ny andelshaver. 

Bestyrelsens mulighed for at nægte godkendelse er imidlertid meget begrænset. Der er således ikke tale om et frit skøn, og bestyrelsen må kan nægte godkendelse, hvis der foreligger en saglig godkendelse.

Det er således udelukket, at bestyrelsen kan nægte godkendelse på grund af køn, alder, religion, hudfarve, seksuel orientering eller lignende.

En saglig begrundelse har f.eks. været, at man ikke ønskede en person, der var erhvervslejer i ejendommen ind som andelshaver på grund af den dobbeltrolle vedkommende ville få.