Det kan være meget vanskeligt for en andelsboligforening, at håndtere klager beboerne imellem, og det er nok at af de tilfælde, hvor en god administrator virkelig kan gøre en forskel.

Klager dækker ofte over modsætningsforhold mellem beboergrupper, og det er derfor ikke altid oplagt fra starten, hvordan disse skal behandles. Det er helt naturligt, at klager ofte først giver anledning til mundtlig påtale. Det er også fornuftigt, da det som oftest er det bedste for alle parter at man får talt sig til rette.

Først senere når dette ikke viser sig at virke, bliver der skrevet advarselsbreve i sagen.

Generelt antages det, at andelshavere nyder en beskyttelse, der svarer til boliglejere. Der skal således temmelig meget til, før en forening kan skille sig af med en andelshaver, der generer de øvrige beboere. Dette vil skulle ske ved en eksklusion i henhold til vedtægterne.

Hvis uheldet er ude, er det vigtig at en sådan sag bliver gennemført 100 % korrekt, da selv mindre fejl vil kunne resultere i, at man skal begynde forfra på eksklusionssagen.

Inden der kan ske eksklusion, skal der opbygges en historie. Eksklusion kan ikke ske på baggrund af en tilfældig stemning imod en enkelt andelshaver.

Det betyder også, at der skal fremlægges at ganske omfattende bevismateriale i forbindelse med sådan en sag.