Når man sælger en andelslejlighed, hæfter man for mangler på samme måde, som når man sælger anden fast ejendom. 

Som sælger hæfter man dog kun for det, som man selv har ansvaret for, dvs. det indvendige og forbedringerne, mens resten hænger på foreningen.

Der har været to modsatrettede domme vedrørende dette:

I UfR.1990.809 Ø hæftede sælger ikke for mangler ved isolering af vægge, selvom det var udført af sælger, da det var en del af bygningen - og dermed foreningens ansvar.

I UfR.1994.143 Ø hæftede foreningen ikke for mangler ved badeværelse, da det var en individuel forbedring - og dermed sælgers ansvar.

Det kan dog godt lade sig gøre at trække en linie mellem de to sager.

Normalt tilbageholder foreningen er beløb til sikkerhed for mangler hos sælger i en kortere periode efter overtagelsesdagen. Det afhænger dog af den enkelte forenings praksis.