I forbindelse med salg af andelsbolig, skal der normalt betales et honorar til administrator for at forestår udarbejdelse af købsaftale og ekspedition af handlen.

Herudover skal der betaler et beløb til en vurderingsmand, såfremt der skal foretages vurdering af forbedringer.

Der er forskelligt fra forening til forening om det er køber eller sælger, der skal betale for de forskellige ydelser.