Når man skal sælge sin andelsbolig kan proceduren variere fra foreningen til forening. 

I nogle mindre selvadministrerende foreninger, kan det være at proceduren ikke er særlig fast, fordi der går så lang tid mellem de enkelte hander.

Der er dog to elementer, der altid skal være faste. Bestyrelsen skal godkende overdragelsessummen, og købesummen skal indbetales til foreningen, der udbetaler det overskydende beløb til sælger med fradrag af foreningens tilgodehavende.

Disse to regler følger direkte af loven, og de kan ikke laves om.

I Administrationshuset har vi udarbejdet en vejledning til de enkelte foreningen, som ligger blandt dokumenterne på intranettet, så andelshaverne kan se nøjagtigt hvorledes arbejdsgangen er i deres foreningen.

Det er normalt, at sælger skal rette henvendelse til bestyrelsen, der sørger for at iværksætte en vurderingsforretning. Såfremt andelsboligen skal sælger efter ventelisten, bliver de første på ventelisten kontaktet med henblik på at tage stilling til om de vil købe andelsboligen. Det er normalt, at man kontakter 5 eller 10 af gangen for ikke at spilde alt for meget tid i processen, da der erfaringsmæssigt er mange, der bare ”fylder op” på ventelisterne.

Sælger kan selv fastsætte overtagelsesdagen, man der skal være rimelig tid til at gennemføre handlen, så da må anbefales at sælger henvendelser sig et par måneder inden den ønskede overtagelsesdag.

Hvis lejligheden ikke kan sælges ved hjælp af ventelisten, vil indstillingsretten normalt gå tilbage til sælger, der herefter frit kan vælge, hvem der må købe, ligesom sælger om nødvendigt må tage stilling om prisen skal sættes ned. Det er ikke, og det vil absolut ikke i fremtiden være en selvfølge, at andelsboliger altid kan sælges til den lovlige maksimalpris.

Når der er fundet en køber, udarbejder administrator en købsaftale, som parterne skriver under. Købesummen bliver herefter ca. 8 dage før overtagelsesdagen indbetalt til administrator, der modtager beløbet på vegne af foreningen i henhold til loven. Administrator sørger for at evt. restancer mv. bliver betalt, ligesom administrator også sørger for indfrielse af bankgæld, som foreningen har kautioneret for.

Efter ca. 14 dage udbetaler administrator beløbet til sælger, såfremt der ikke er yderligere krav eller rejses indsigelse vedrørende mangler fra købers side. Dette tidsperiode skal sikre, at man når at få det hele med i opgørelsen, og der er normalt fastlagt i proceduren for den enkelte forening, hvor lang tid pengene skal være bundet.