Når lejerne får tilbudt at købe ejendommen på andelsbasis på de vilkår, som er aftalt mellem køber og sælger i fri handel, har lejerne 10 uger til at beslutte sig for et evt. køb, og det er derfor nødvendigt, at der handles hurtigt, idet der er mange ting, der skal nås i denne periode.

 

Finansieringen skal på plads

 

 

Foreningen skal stiftes, og der skal laves vedtægter.

 

 

Ejendommen bør gennemgås af en byggetekniker for at sikre foreningen mod ubehagelige overraskelser.

 

 

Der skal tegnes forsikringer.

 

 

Der skal etableres en administrationsaftale.

 

 

Og meget andet...

 

 

For at lejerne kan købe ejendommen, skal mindst halvdelen af lejerne melde sig ind i andelsboligforeningen.

 

 

I Cobblestone bistår vi med købsprocessen, og vi sørger for hurtigt at sammensætte et team med advokat, finansiel rådgiver og byggeteknisk rådgiver, således at lejerne kan få det bedst mulige overblik over deres situation og muligheder, inden beslutning om køb skal træffes.

 

 

Det er normalt, at der indgås en aftale om, at rådgivning mv. ydes vederlagsfrit i det omfang ejendommen ikke erhverves af lejerne på andelsbasis. Det ville være uacceptabelt, hvis en initiativgruppe skulle hæfte for en række udgifter til rådgivere i en situation, hvor det ikke lykkes at skaffe det nødvendige antal lejere til købet.