Der findes mange modeller for vedtægter til andelsboligforeninger, men vi har valgt at lave vores egen modelvedtægt, som vi tager udgangspunkt i, når vi rådgiver vores foreninger om nye vedtægter.

Vores modelvedtægt ligger meget vægt på retsbeskyttelsen af den enkelte andelshaver, og vi foreskriver således at både fordelingstal og brugsrettigheder skal beskrives i selve andelshaverfortegnelsen. Disse helt grundlæggende elementer er traditionelt ret løst beskrevet i mange vedtægter.

Nogle af de traditionelle elementer som andelsbeviser og boligaftaler, der ikke har praktisk betydning, har vi valgt helt at afskaffe.

Samtidig prøver vi at give foreningen nogle gode redskaber til at kunne drive og udvikle ejendommen så godt som muligt.

Modelvedtægten skal selvfølgelig altid tilpasses den enkelte forening, og selvom vi lægger den frem til fri afbenyttelse og inspiriration, vil vi anbefale alle, der ønsker at ændre deres vedtægter at søge juridisk rådgivning.

De aktuelle modelvedtægter er tilrettet i marts 2010 og forholder sig til ABFs seneste ændringer.