Iflg. andelsboligforeningsloven må prisen for en andelsbolig ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge.

I den forbindelse tages udgangspunkt i foreningens årsregnskab, og ved værdiansættelse af ejendommen må man ikke ansættelse denne højere end den højere af følgende

1. Anskaffelsesprisen.

2. Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel på handelstidspunktet.

3. Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter § 2 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme, dvs. de årlige reguleringer.

4. Det beløb, hvortil vurderingsrådet ved 17. almindelige vurdering pr. 1. april 1981 har ansat ejendommen til ejendomsværdi inden omregning efter dagældende § 6 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme (ejendomsværdien ved sædvanlig prioritetering). Beløbet kan forhøjes med indtil 22 pct. Denne opgørelsesmetode kan ikke anvendes for ejendomme opført efter 31. december 1980.

Der er vist ikke nogen, der bruger mulighed nr. 4 i dag.