Administrationshuset A/S har et søsterselskab, Administrationshusets Rådgivende Ingeniører ApS

Administrationshusets Rådgivende Ingeniører ledes af Ingeniør Martin Yde.

Administrationshusets Rådgivende Ingeniører yder byggeteknisk rådgivning, udarbejder projekter, leverer byggestyring og projektledelse, udarbejder vurderingsrapporter og drifts- og vedligeholdelsesplaner, og Administrationshusets Rådgivende Ingeniører kan således supplere Administrationshusets ydelser på en lang række punkter, hvor der er behov for teknisk og driftsmæssig indsigt.

Formålet med Administrationshusets Rådgivende Ingeniører er at levere teknisk rådgivning med højt fagligt indhold og på baggrund af en gennemskuelig og letforståelig prissætning.

Baggrunden for at vi har etableret Administrationshusets Rådgivende Ingeniører er, at mange af vores foreninger har efterspurgt den type rådgivning.

Det er imidlertid vigtigt for os at understrege, at Administrationshusets Rådgivende Ingeniører fungerer som en selvstændig enhed på markedsmæssige vilkår. Det står alle foreninger helt frit om de vil bruge Administrationshusets Rådgivende Ingeniører eller andre rådgivere.

På samme måde servicerer Administrationshusets Rådgivende Ingeniører også ejendomme som administreres af andre administratorer.

Man kan læse mere under afsnittet Administrationshusets Rådgivende Ingeniører på hjemmesiden.