Forældelsesreglen

I UfR.2006.3107 H har Højesteret fastslået, at forældelsesreglen for overprissagen på 6 måneder i andelsboligforeningsloven ikke gælder for mangelsager.