Efterhånden som andelsboliger er blevet mange penge værd, og mange andelshavere har oplevet store værdistigninger, er der blevet mere fokus på, hvem der rent faktisk ejer andelsboligen. 

Mange samlevende ønsker at have dokumentationen i orden, således at der ikke bliver nogen problemer eller misforståelser, hvis samlivet en dag skal ophøre.

Det betyder også noget i den forbindelse, at bankerne ofte interesserer sig for hvem der ejer andelsboligen i forbindelse med belåning.

Vi har derfor udviklet en samejeoverenskomst, som vi tilbyder købere af andelsboliger, når der er flere køber, som i fællesskab køber en andelsbolig.

Samejeoverkomsten er et vigtigt dokument, men et dokument, som de fleste håber, at de aldrig nogen sinde får brug for. Den indeholder groft sag to elementer:

For det første indeholder den en køreplan for, hvordan man kommer ud af samejet ved samlivsophævelse, dvs. bestemmelser om, hvem der kan fortsætte med at bo i lejligheden, og hvordan man kommer økonomisk ud af lejligheden, hvis den ene ønsker at flytte. Ofte er parterne i stand til at tale sig til rette, men bestemmelserne er beregnet til at bruge i de situationer, hvor man måske ikke taler så godt sammen.

Samejeoverenskomsten indeholder blandt andet regler om hvem der har førsteret til lejligheden, og hvilke varsler, der skal gives ved fraflytning.

For det andet indeholder samejeoverenskomsten oplysninger om ejerforholdet, dvs. om hvorvidt parterne ejer andelsboliger i et skævt forhold eller lige forhold (50/50) - og om den ene part har indskudt flere penge end den anden, således at dette beløb skal udbetales forlods, inden resten bliver delt.

Samejeoverenskomsten udarbejdes i to eksemplarer, hvor parterne modtager det ene, mens vi gemmer det andet eksemplar i beboermappen.

Samejeoverenskomsten er en særskilt ydelse, som vi tilbyder nye og gamle beboere i de ejendomme, som vi administrerer. Vi beregner honorar for udarbejdelse af samejeoverenskomsten.

Vi tilbyder ikke at lave samejeoverenskomster for andre, men vi henviser i stedet til egen administrator eller FrølundWinsløw advokatfirma.