Vi ser nu, at en del kommanditselskaber og andre investeringsselskaber søger efter ny administrator.

Mange selskaber er blevet administrerer af udbyderen, og indtil 2006 måtte de såkaldte timandsprojekter ikke anvende en professionel administrator, der administrerer fast ejendom for mere end 10 anpartsejere.

Der kan være mange gode grunde til at skifte administrator. Det kan være ønsket om konkurrencedygtige administrationshonorarer, ønsket om at modtage rådgivning fra andre end udbyderen eller ønsket om at knytte sig til en administration med teknisk rådgivning, således at ejendomsinvesteringen løbende kan udvikles.

Administrationshuset tilbyde en stærk administrationsløsning til kommanditselskaber, interessentskaber og andre investeringsselskaber. Vores unikke kommunikationsplatform giver mulighed for at alle ejere løbende kan tilgå alt relevant materiale ved at logge sig på vores hjemmeside.

I de tungere tilfælde hvor ejerne har brug for en genopretning af administrationsgrundlaget, kobler vi også advokatfirmaet FrølundWinsløw på sagen, så der bliver foretaget en fuld due diligence i forbindelse med overtagelsen. FrølundWinsløw forestår også rådgivning af ejere, afvikling af generalforsamlinger og håndtering af lejersager efter ønske.

Administrationshusets Rådgivende Ingeniører foretager løbende bygningstilsyn efter aftale, udfører tilstadsrapporter og forestår projekterings- og tilsynsopgaver efter nærmere aftale.

Vi tilbyder således en komplet ydelse. For yderligere oplysninger kan De kontakte Direktør Rasmus Juul-Nyholm eller Advokat Finn Träff.

Vi administrerer ikke ejendomme i udlandet.