Hermed den ugentlige status på finanskrisen og rentesituationen. 

Vi har lige været igennem en uge med betydelige rentefald og visse aktiekursstigninger. Det generelle billede følger vores forventninger og situationen ser nu lysere ud.

Det amerikanske præsidentvalg er også overstået, centralbankerne har holdt møde og vi har set to politiske ”indgreb” rettet mod at sikre at obligationsmarkederne fungerer som de skal. Alt i alt er en række usikkerhedsfaktorer fjernet fra markederne.

CEB og den danske nationalbank sænkede i går renten med 0,5%, og de danske valutareserver har vist sig at være mindre påvirkede af krisen end forventet. At den danske rente fulgte med ned, er et vigtigt signal og det er den generelle forventning i markedet at både den europæiske rente og den danske skal yderligere ned de kommende måneder. Nogen snakker om et niveau for euroen i nærheden af 2%, og vi må forvente at spændet mellem rente på kroner og euro skal reduceres den kommende tid.

Af de mere spekulative nyheder må det fremhæves, at statsministeren så små har taget hul på forberedelsen til en ny Euro-afstemning. Dette kan potentielt medføre en hurtigere tilslutning til Euroen end det ellers har været forventet, og det vil igen medføre lavere rente, idet rentespændet på 1,75 % vil blive elimineret. Dette er dog spekulativt, og det kan man ikke bruge til så meget lige nu.

De fald vi har set i renten betyder, at vores ejendomme med rentetilpasningslån nu kan se frem til kun beskedne stigninger og det er store fremskidt ift. for et par uger siden. Forleden lå et kurssikret F1 rentetilpasningslån på 4,87% mod 6,75% for to uger siden.

Alle indikatorer peger dog fortsat på faldende rente, og det ser ud vi kan forvente yderligere rentefald frem mod rentetilpasningen i december.

Konklusion

Situationen er nu den, at det er overvejende sandsynligt at vi vil se flere rentefald. Finanskrisen har dog været præget af voldsomme – næsten hysteriske – bevægelser, og vi kan ikke udelukke, at der pludselig kommer en ny – helt uventet – reaktion, som sender renterne kraftigt i vejret igen.

Derfor er vi nu mere positive overfor kurssikring af rentetilpasningslån, end vi har været i de sidste uger. Dette skyldes alene at man nu kan kurssikre til fornuftige renter – ikke at vi mener det generelt er en god idé!

Vi mener derfor at foreninger (og private), som er meget eksponerede i F1, dvs. har store beløb til refinansiering til december eller som tilpasser større F3 og F5 lån nu kan overveje en kurssikring og dermed tage til takke med det vi har fået indtil nu.

Da vi ikke generelt vil anbefale en kurssikring, tager vi nu fat i de foreninger for hvem vi mener det kan være relevant og tager en drøftelse med jer. Alle andre med flexlån, som synes at nu er renten nu er kommet langt nok ned, er naturligvis velkommen til at rette henvendelse til os for at få kurssikret rentetilpasningen.

God weekend