FrølundWinsløw, Administrationshuset A/S og Administrationshusets Rådgivende Ingeniører ApS tilbyder sammen en komplet rådgivning i forbindelse med erhvervelse og drift af K/S Ejendomme og andre rene erhvervsejendomme

FrølundWinsløw er et advokatkontor med stor erfaring i rådgivning om ejendomsinvestering, finansiering og etablering af selskabskonstruktioner. Vi kan derfor yde en meget omfattende rådgivning i forbindelse med overvejelser om erhvervelse af en investeringsejendom.

FrølundWinsløw kan rådgive om økonomi og risici ved investeringen, herunder udarbejde drifts- og likviditetsbudgetter for investeringen, medvirke ved indhentelse og vurdering af finansieringstilbud, rådgive om indholdet af erhvervslejekontrakter, servitutter og planbestemmelser. I den forbindelse foretager vi en tilbundsgående undersøgelse af ejendommens økonomiske og juridiske forhold (due diligence).

FrølundWinsløw forholder sig også aktivt til valg af selskabskonstruktion, således at det bliver sikret fra starten, at ejendommen bliver lagt i den bedste konstruktion ud fra investorernes investeringshorisont.

Administrationshusets Rådgivende Ingeniører ApS kan samtidig udarbejde en langsigtet drifts- og vedligeholdelsesplan, således at budgettet også kan indeholde en konkret begrundet forventning om hvilke arbejder, der må forventes at blive nødvendige.

Vi kan således sammen etablere det bedst mulige beslutningsgrundlag for en eventuel ejendomsinvestering.

Når investeringen gennemføres berigtiger FrølundWinsløw handlen, foretager de nødvendige registreringer hos Skat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bliver gennemført. Samtidig sikrer vi, at der bliver indgået aftaler med administrator og revisor.

Administrationshuset A/S foretager den løbende ejendomsadministration. Administrationshuset A/S er et mellemstort administrationsfirma, der har udviklet et unikt webinterface, således at investorerne løbende via internettet kan få adgang til alle ejendomsoplysninger og månedlig økonomirapportering. Vi håndterer alle aspekter af den løbende administration, herunder opkrævninger, moms, lejereguleringer og betaling af udgifter, budgetlægning, bogføring, afstemning og håndtering af lejerhenvendelser. Såfremt der er ansatte, håndterer vi også lønbogholderiet.

Alle betalinger går til og fra kundens egen konto i Danske Bank, og der er således ingen løbende mellemregning med Administrationshuset.

Administrationshuset A/S forestår tillige selskabsadministrationen med kontakt til bestyrelse, investorer og offentlige myndigheder, indkaldelse til møder og generalforsamling, udarbejdelse af referater mv., og vi yder også løbende rådgivning om optimering af drift og finansiering.

Administrationshusets Rådgivende Ingeniører ApS forestår det driftsmæssige tilsyn med ejendommen og projekt- og byggestyring af de opgaver som måtte komme af byggeteknisk karakter på ejendommen, herunder indretningsopgaver i forbindelse med nyudlejning og lignende.

I tilfælde af genudlejning rådgiver FrølundWinsløw om udformning af erhvervslejekontrakter, ligesom advokatfirmaet i det hele står til rådighed, såfremt der måtte opstå tvister om ejendommen.

Vi leverer således sammen en komplet rådgivningsydelser, der alene skal suppleres af den lovbefalede eller vedtægtsbestemte revision, der foretages af en uafhængig revisor, valgt af investor.