Bankpakke II giver først og fremmest de danske banker mulighed for at få mere egenkapital på favorable vilkår. 

Staten vil låne op til 100 mia. kr. ud til bankerne til ca. 10 % i rente. Det lyder umiddelbart som en høj rente, men det er det ikke, da der er tale om efterstillet kapital, dvs. penge som staten ikke får igen, hvis banken går ned, og penge som banken må regne med i sin solvensprocent. Da de fleste banker har en solvensprocent omkring 10 %, betyder det, at når en bank har lånt en million hos staten til 10 %, kan den øge sin forretning med 10 millioner kroner. Resten af pengene skal naturligvis lånes i markedet, men her er bankerne hjulpet af at bankpakke I gav statsgaranti for alle bankernes udlån, dvs. de resterende 9 millioner kroner kan lånes billigt. Den statsgaranti er i øvrigt blevet forlænget med 3 år til 2013 i bankpakke II.

Bankpakken må nok siges at være ret favorabel for bankerne, men det var også meningen. Bankerne skal jo have nogle penge, så de ikke er begrænsede i deres muligheder for at låne flere penge ud til virksomheder og projekter.

De udlån bankerne foretager er selvfølgelig stadig for bankernes egen regning og risiko, og hvis bankerne laver dårlige udlån vil det først og fremmest være aktionærerne der taber penge på det. Det er først når banken går ned, at det er staten der taber penge.

Bankpakke II vil derfor skulle sætte konkurrencen i gang imellem bankerne igen, og normalisere udlånene. Helst ligesom før bliver det dog næppe, da alle jo har fået sig en skræk i livet.

Vi forventer, at bankpakke II vil komme til at betyde lavere renter på banklån, men ikke så lave lån som vi så tidligere - relativt i forhold til Nationalbankrenten. Da Nationalbanken og ECB imidlertid har sat renterne ned, vil de nok komme langt ned alligevel.