Den 31. december 2009 træder ”Lov om postvirksomhed” i kraft. 

Postvæsnet vil fra denne dato stille krav om at postkasseanlæg er opsat i stueetagen, samt stille krav til postkasseanlæggets placering. Se uddrag af ”Lov om postvirksomhed

Administrationshuset har derfor indgået samarbejde med to leverandør af postkasseanlæg, SeirBox og Steelbox, og kan gennem dette samarbejde, tilbyde rabatter på begge produkter.

Seirbox:Bestilling gøres ved at kontakte SeirBox på 7020 3424, eller på info@seirbox.dk Listepriser: Rabat 20 %. Montage: Rabat 20 %

Steelbox:Bestilling gøres ved at kontakte Steelbox på 4693 3375, eller på post@steelbox.dk Listepriser: Rabat 20 %. VIGTIGT: For at opnå den aftalte rabat, skal det oplyses at foreningen administreres af Administrationshuset.dk

Skulle opsætningen af postkasseanlægget vise sig problematisk pga. eksisterende installationer, manglende mulighed for overholdelse af lovens krav til afstande mv., kan Administrationshusets Rådgivende Ingeniører, Peter Riber, kontaktes på tlf: 2751 0952, eller på mail: pr@administrationshuset.dk

(Opdateret d 28/4 2009)