I lighed med at man som ejendomsejer og ejendomsadministrator har pligt til at foretage snerydning på fortove med mere, er der også pligt til at afværge farlige situationer med nedfaldende istapper og sneskred fra etageejendomme, som kan opstå ved skiftende temperaturer mellem frost og tø.

Viceværter, husejere og gårdmænd skal derfor være ekstra påpasselige med at fjerne sne og is samt spærre gader og fortove af.
En istap, der for eksempel river sig løs fra 4. sal og rammer en gående, falder med en hastighed på over 50 km i timen.

Fra første sal vil hastigheden være næsten 30 km i timen, hvilket er nok til at give en alvorlig skade på den person, der bliver ramt. I forhold til husejerens pligter, når det gælder istapper og nedfalden sne, siger loven, at; "er der fare for, at tagsten, sne, istapper eller lignende på et hus vil styrte ned, skal ejeren straks advare forbipasserende ved at opsætte forsvarlige afspærringer, og snarest muligt drage omsorg for, at der foretages den nødvendige reparation eller fjernelse af sneen eller istapper m.v."

I mange tilfælde vil husejeren kunne fjerne de farlige istapper og sne, der hænger ud over tagrenden, med en lang stav fra vinduerne i øverste etage.
HUSK at afspærre fortov og fjerne biler der er parkeret nedenunder istapperne, mens arbejdet pågår.

Får en fodgænger en istap i hovedet eller bliver ramt af en snelavine, er det husejeren, som erstatningskravet rettes mod. Hvis husejeren burde have været klar over den nærliggende fare for sneskred eller nedstyrtende istapper, og intet har foretaget sig, skal der betales erstatning. 
Erstatningen klares for det meste ved, at husejeren melder skaden til den ansvarsforsikring, der er knyttet til husforsikringen. Man skal være opmærksom på, at det er den person, som kommer til skade, der skal bevise forsømmelsen fra husejerens side. Det er derfor en god ide at sikre sig navn og adresse på eventuelle vidner, hvis det er muligt. Derudover kan det være en fordel at tage billeder af stedet, hvor ulykken er sket.

Det er forholdsvis nemt i dag, da mange har en mobiltelefon med indbygget kamera. For biler, der bliver ramt af nedfalden sne eller istapper, er reglen den, at det er bilens kaskoforsikring, der betaler skaden.
Selvrisikobeløbet kan bilisten kræve betalt af husejeren, hvis denne kan bebrejdes uheldet, hvorimod der ingen mulighed er for at kunne gennemføre et erstatningskrav om mistet bonus. Er bilen kun ansvarsforsikret, betyder det, at der kun er håb om erstatning, hvis husejeren har forsømt sig mod sine pligter.