Indskydergarantiordningen er blevet ændret pr. 1. oktober 2010, så den kun dækker almindelige navnenoterede indskud med et beløb svarende til EUR 100.000 netto. 

Indskydere, der har større beløb stående i danske pengeinstitutter, vil derfor efter 1. oktober 2010 kunne lide tab i forbindelse med, at et pengeinstitut bliver nødlidende.

Det har tidligere været tvivlsomt hvorvidt denne ordning også gælder for andelsbolighandler hvor køber har deponeret købesummen på andelsboligforeningens driftskonto, idet indskydergarantiordningen som udgangspunkt kun dækker for en deponeret købesum i forbindelse med køb fast ejendom. Køb af en andelslejlighed kan ikke umiddelbart sidestilles med køb af en fast ejendom, idet man ikke køber og ejer lejligheden som en ejerlejlighed. Man køber i stedet en andel i foreningens formue og en brugsretten til en lejlighed.

Indtil Amagerbankens krak og Indskydergarantifondens overtagelse i februar måned 2011 har der været usikkerhed omkring hvorvidt en købesum i forbindelse med køb af en andelsbolig, kan sidestilles med en deponeret købesum som ved køb af en ejerlejlighed eller hus, som er dækket for beløb ud over EUR 100.000.

Indskydergarantifonden har nu meddelt, at såfremt det kan dokumenteres, at et indbetalt beløb ved køb af en andelsbolig kan henføres til en konkret andelsoverdragelse, så vil beløbet være at sidestille med et deponeret beløb uanset om det er indbetalt på foreningens driftskonto i overensstemmelse med § 9, stk. 3, i lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Dækningen er altså ikke begrænset til de maksimalt 100.000 EUR, som Bankpakke III giver ret til. Dvs. at en indbetalte købesum kan kræves udbetalt fra Amagerbankens konkursbo, hvis man som sælger har fået tilbageholdt noget af sit tilgodehavende i forbindelse med at køber havde deponeret sin købesum på andelsboligforeningens driftskonto.

Dette er vi meget tilfredse med, idet der ellers ville være opstået en uheldig diskussion omkring hvorvidt det var køber eller sælger der havde mistet pengene ved en banks konkurs.

Det er foreningens ejendomsadministrator der normalt på foreningens og sælgers vegne skal anmode om refusion af købesum fra den nødlidende bank. Banken kan ikke ved konkurs se hvad summen på foreningens driftskonto vedrører men tager alene udgangspunkt i hvad der står af indestående på foreningens konto over EUR 100.000 og modregner så herefter den forventede dividende, der indsættes på foreningens konto efter opgørelse.

I forbindelse med Amagerbankens konkurs blev der modregnet en dividende på ca 58%. Hvis man som kunde i banken havde haft kr. 1.000.000 i banken, så blev hele beløbet trukket og derefter tilbageført med ca. kr. 750.000 (EUR 100.000 x ca. kurs 7,5). Endvidere ville foreningen modtage 58% af 250.000, dvs. kr. 145.000. Hermed havde foreningen lidt et tab på kr. 105.000.

I praksis foregår det således, at administrator på vegne af sælger/køber og foreningen sender behørig dokumentation til den nødlidende bank for handlen i form af:

  • kopi af overdragelsesaftalen
  • overførselskvittering fra købers bank, som dokumentation for at den konkrete købesum er indbetalt på A/B’s driftskonto i den nødlidende bank med angivelse af sagsnummer
  • udskrift af kontoudtog fra A/B’s konto i banken, hvoraf den konkrete indbetaling fremgår.

Herefter modtager man kort tid efter fremsendelse af dokumentationen, det beløb som evt. tidligere er uberettiget modregnet/tilbageholdt og man kan derfor afregne sælger af andelsboligen det fulde tilgodehavende beløb for salg af andelsboligen.