Medierne har de sidste dage omtalt at SKAT har meldt ud at de kommende offentlige vurderinger ikke falder! Bemærk: Der er her tale om de vurderinger der er gældende for udlejningsejendomme og andelsboliger. De andre vurderinger kom sidste år se f.eks.: DinePenge. 

Nyheden er interessant da alle nok havde ventet et fald. De sidste vurderinger er fra oktober 2008 lige før krisen rigtig satte ind og det lå i kortene at der skulle komme et fald. SKAT oplyser at der har været så få handler at der ikke er dokumentation for et egentligt fald og at vurderingerne derfor holdes uændrede. Landets valuarer er straks kommet på banen med kritik og påstande om at markedet er faldet 30% i perioden mv. Til det er der kun at sige at valuarernes vurderinger heller ikke rigtigt er faldet og slet ikke 30%. De er nok primært skuffede over ikke at kunne realisere den forventede omsætning som et større fald i de offentlige vurderinger nok ville give. Om de offentlige vurderinger skal falde eller ej er der heller ikke et generelt svar på.

Vurderingerne fra 2006 og 2008 var så tilfældige og forkerte så det ikke gør den store forskel. I praksis forholder vi os til hver ejendoms konkrete vurdering og tager stilling sammen med bestyrelsen om hvordan den skal håndteres. Dette vil vi fortsat gøre og vi kan kun håbe på at SKATs rygter er rigtige. Det vil give en tiltrængt ro omkring andelsboligerne og det andelsboligmarked der langsomt er ved at konsolidere sig. Nu afventer vi spændte vurderingerne, og så må vi se om rygtet holder. Vurderingerne forventes ultimo februar.