Aflast kloakerne - og få tilskud

Ved at afskære udledningen af alt regnvand fra jeres ejendom til den offentlige kloak og i stedet lade den nedsive gennem nye regnvandsfaskiner i jeres gårdmiljø, kan i være med til at værne om fremtidens drikkevand. Der gives 22.785 kr. i tilskud per lejlighed, så det kan blive til mange tilskudskroner i jeres ejendom.

- Du hjælper fremtidens borgere til rent drikkevand

- Der udbetales 22.785 kr. i støtte per lejlighed

- Projektet kan ofte give overskud til øvrige projekter i jeres gårdmiljø

Hos ARI Byggerådgivning A/S kan vi hjælpe jer med at vurdere om jeres forening har mulighed for, at etablere regnvandsfaskiner i gården. Vi tilbyder at hjælpe jer med hele processen af ansøgninger til kommunen og Københavns Energi samt styring af projektet med efterfølgende reetablering af jeres gårdmiljø.

Penge i overskud

En forening med cirka 20 lejligheder kan altså forvente at have cirka 365.000 kr. eks moms i støtte til et regnvandsprojekt. Et eventuelt overskud fra projektet kan bruges til hvad man har lyst til og er altså ikke bundet til selve faskineprojektet.

Nedbørsmængden i Danmark er stor og intensiteten på regnskyllene bliver større og større. De eksisterende kloaksystemer har meget svært ved at følge med, hvorfor København Energi har besluttet at udbetale tilskud direkte til ejendomme som ikke udleder regnvand i de københavnske kloaker. Der er ingen hokuspokus, men blot en udbetaling til folk som ikke belaster en i forvejen meget trængt kloak i København.

Lad ARI Byggerådgivning A/S komme ud til jer og vurdere mulighederne i netop jeres ejendom.