Valgkampen er i gang og løfterne til boligejerne sidder løst. Spørgsmålet er dog om disse gaver gavner efter hensigten. 

Politikerne udtrykker højlydt bekymring over det fastfrosne boligmarked, og der bliver lovet gaver til boligkøberne fra både højre og venstre. Ejendomsmæglerne er med på vognen, mens fagøkonomer og boligadvokaterne udtrykker betydelig skepsis og forbehold. Forbehold vi også deler.

Det er rigtigt, at boligmarkedet ikke har det fantastisk lige nu, men ”boligmarkedet” er mange ting. Der er stor forskel på situationen for de forskellige ejendomstyper og der er omfattende regionale forskelle. Der bliver talt og skrevet meget om ”Udkantsdanmark”, og visse dele af ”boligmarkedets problemer”, er reelt strukturelle problemer, hvor særlige typer eller størrelser af boliger bestemte steder bare er vanskelige at sælge.

Det er dog ikke alle boliger, der er lige svære at sælge. Vi synes egentlig, at det går rimeligt med omsætningen af de mange ejerlejligheder og andelsboliger som vi administrerer. Priserne er justerede siden 2007, men det gælder jo for de fleste både når man sælger og køber. Omsætningen i lejligheder ligger ganske stabilt.

Vores ejendomme i Københavnsområdet er generelt veldrevne ejendomme med engagerede bestyrelser. Andelsboligerne har en lav belåningsgrad og en sund økonomi med budgetter, der rækker ud i fremtiden og skaber sikkerhed for de næste års udgifter. Ejerlejlighederne ligger typisk i velfungerende ejendomme, hvor køber kan få et ordentligt beslutningsgrundlag, før de vælger at købe. Forhold der i høj grad bidrager til omsætteligheden.

Køb af en bolig er en meget vigtig beslutning, og det er afgørende som køber at man træffer beslutningen på et korrekt grundlag og under veldokumenterede trygge rammer. Boligen skal være ordentligt deklareret, og købers egne rammer i form af økonomi, arbejdssituation og boligbehov skal være velbelyste og udgøre de afgørende forhold i beslutningen. Man skal ikke lade sig tilskynde af større eller mindre ”skattetilbud”.

Tilfældige gaver til tilfældige boligkøbere hjælper ikke meget, da ingen boligkøber ved sine fulde fem bør købe en bolig bare fordi der er rabat på tingslysningsafgiften, eller fordi staten giver en kontant gave. Det ville jo være direkte uansvarligt. Erfaringerne fra finanskrisen har med al tydelighed vist at man ikke skal ”lokke” folk ud i boligkøb.

Der sker en masse i både den danske og internationale økonomi lige nu. Forholdene er usikre og boligmarkedet vil altid være et spejl af den generelle økonomiske tilstand i landet. Den usikkerhed, der kommer med den almindelige krisestemning, er bare ikke god for omsætningen af boliger. En sådan situation er dog ikke ensbetydende med at man skal skyde med spredehagl, bare fordi det er valgkamp. Boligmarkedet retter sig når økonomien retter sig og man bør derfor fokusere på at fikse økonomien.

Omsætning af boliger handler om ordentlige rammebetingelser. Hvis ikke der er arbejdspladser i ”Udkantsdanmark” kan man ikke sælge boliger i disse områder. Hvis ikke boligkøberne føler sig trygge ved deres arbejdsmæssige situation og det ikke er til at få en ordentlig finansiering er det med rette vanskeligt at sælge.

Rammebetingelserne kan forbedres politisk, men det kræver en helt anden struktureret tilgang til sagen, hvor man må starte med at finde ud af, hvem der har brug for hjælp og blive mere målrettet. Dertil tage fat om nældens rod - økonomien.

Endelig kan man heller ikke helt udelukke, at nogle boliger bare er for dyre og at der bare skal ske en markedsmæssig justering…