Mange af administrationshusets ejer- og andelsboligforeninger har gennem tiden investeret i et fælles TV- internet- eller telefonanlæg. Som tiden går, er der som regel nogle problemer der dukker op i takt med at slidtage og den almindelige udvikling indhenter disse anlæg.  

Dette er emner vi har en løbende dialog med Administrationshuset om, og vi vil her redegøre for nogle af de erfaringer vi har gjort på området. Som uafhængig teknisk rådgiver, ser vi en vis systematik i de problemer, boligforeninger oplever i forbindelse med deres fælles netværk, hvad end det er antenne, kabel-tv, bredbånd eller måske bare telefoni.Et af de mere generelle problemer der går igen er det faktum, at mange anlæg rent teknologisk, driftmæssigt og aftalemæssigt er ved at være gamle. I disse år hvor alt bliver digitaliseret, skinner mangler og uhensigtsmæssigheder i stadig større grad igennem og nogle gange ganske uventet.

Mange foreninger ved reelt ikke hvilken teknisk kvalitet de kan forvente af deres anlæg. Det er jo lidt surt at have brugt 5-10.000 på ny flot fladskærm, og så er signalet enten grynet eller konstant forstyrret af store firkanter.Generelle mangler i teknik og kvalitet forstærkes også ved at man som kunde ofte kun i begrænset omfang, har kendskab til hvilke rettigheder man har i de aftaler man har indgået og hvilke produkter man reelt skulle have adgang til, samt hvilke alternativer man bør har adgang til.

Det er vores erfaring, at normalen er, at der er en given TV-, telefoni- eller Internetudbyder i boligforeningen, og så tilmelder man sig denne, uden at stille flere spørgsmål. Rigtig mange foreningsaftaler er 5 til 10 år gamle og i alt for mange tilfælde endnu ældre. Tænk på hvad der er sket i den mellemliggende periode på TV, telefoni og bredbånd, alarmsystemer osv. Uanset om signalet leveres som kabel eller antenneløsning – Ex. Boxer, Yousee, STOFA, Waoo eller Parknet, oplever de fleste foreninger nok, at deres TV-kanalpakker er blevet markant dyrere de senere år og det giver uro i foreningen.
Disse forhold forstærkes ofte af udtjente TV-anlæg, der ikke i tilstrækkelig grad understøtter de muligheder for alsidighed og kvalitet, man kunne forvente af tidssvarende installationer, som ofte kan give mere fleksibilitet til den enkelte beboer. Det samme gør sig gældende på telefoni og internetanlæg hvor mange foreninger, for lang tid siden valgte en, på den tid god og fornuftig løsning, der så stille og roligt er blevet overhælet af udviklingen og i stedet er blevet en dyr, utidssvarende løsning. Det kunne være en ISDN30 baseret telefoncentral eller måske en ADSL-baseret internetløsning. Internetløsningerne er som regel ikke så bindende som TV-løsningerne, grundet det generelle udbud og konkurrerende tilslutningsmuligheder der strækker sig fra 3 eller 4G over ADSL, fiber osv. Men man skal kende alternativerne.

På det aftalemæssige område ser vi ofte at dyre, forældede og unødvendigt omfattende løsninger binder boligforeningerne i aftaler og servicepakker, der med forsæt er komplicerede og ugennemskuelige. Derfor undlader foreningerne ofte, at gøre noget ved det, og ender i praksis i en ufrivillig stavnsbinding, der reelt ikke er juridisk belæg for. Mange foreninger står derfor ofte bedre end de selv tror. Teknologien og løsningerne omkring bredbånd, Tv-udbud, internet og telefoni udvikler sig konstant. Markedet for levering af bredbånd og TV til boligejendomme er blevet uigennemsigtigt og ofte får foreningen for lidt ud af de muligheder der findes derude. Så ligesom når foreningen skal have kigget på facaden eller have lavet andre vedligeholdelsesmæssige tiltag, så kan en specialiseret uvildig fagmand ofte bidrage til et bedre resultat og kan være god at have ved sin side.

Oplever din forening nogle af disse problemer eller har I ikke det fulde overblik over jeres telefoni- TV- og internetløsninger, så kan undertegnede og IPadvisor tilbyde denne uvildig tekniske og aftalemæssige rådgivning. Funktionsmæssigt modsvarer IPadvisors ydelser den rådgivning der ellers tilbydes inden for byggeri og administration fra eks. rådgivende ingeniør- og rådgivningsfirmaer, bare inden for boligforeningens TV, Internet og telefoni.Administrationshuset har ikke noget formelt samarbejde med IP Advisor, men vi bruger løbende IP Advisor til selv at holde os orienterede om dette forholdsvis centrale emne for vores boligforeninger og med henblik på at udveksle konkrete erfaringer med de sager vi ser i vores ejendomme. Vi henviser til IPadvisor idet de er en uafhængig kompetent rådgiver på et felt vi ikke selv dækker i detaljen. Vi har intet økonomisk samarbejde eller nogen form for kommisionsaftale. Rasmus Juul-Nyholm, Dir. Administrationshuset