Vi skal skære CO2-udslippet ned med 40 % frem mod 2020. Tiden er meget knap og en stor del af den nedskæring skal komme fra bygningsrenovering.

Klima-, Energi- og Bygningsministeren har i foråret indgået et bredt energipolitisk forlig. Som en del af forliget skal der ske store besparelser i energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse.

Vi skal skære CO2-udslippet ned med 40 % frem mod 2020. Tiden er meget knap og en stor del af den nedskæring skal komme fra bygningsrenovering. Vi må således forventes at dette bliver en forholdsvis dominerende dagsorden for vores ejendomme det kommende tiår.

Forliget vil blive fulgt op af mere konkrete regler, der skal motivere private bygningsejere til at tænke på energieffektivitet i forbindelse med renoveringsprojekter.

Det handler primært om, at energiselskaberne skal spændes for vognen. De skal opkræve et ekstrabeløb med strømmen mv., som de skal bruge til energirenovering.

Der kommer nok også nogle flere regler om overvågning af energiforbruget – måske løbende tilsyn.

Vi ved ikke præcis hvad der kommer og hvornår, men det må forventes at det i stigende grad nu bliver vigtigere at tænke energirenovering og energieffektivitet ind i vedligeholdet af vores ældre bygningsmasse. Vi kan nok forvente, at der kommer nogle støtteordninger, som vi kan bruge. Læs om f.eks. om den nye Energipulje.

Vi har regnet på energirenoveringer gennem mange år, men har generelt måtte konstatere at det var vanskeligt, ud fra rent økonomiske motiver at igangsætte betydelige tiltag i den ældre boligmasse. Med kombinationen af nye krav og støtteordninger, vil den generelle balance i, hvornår det kan betale sig at foretage denne type renoveringer, nok blive skubbet roligt men støt de kommende år.

Ingeniørerne i ARI A/S og vores administratorer følger området løbende, så de er klar til at rådgive om dette, når der er behov for det.