Da regeringen nu lukker for denne ordning med udgangen af 2012, skal vi nu hermed henlede opmærksomheden på at det nu er sidste chance for at udnytte det såkaldte ”håndværkerfradrag der kan give op til kr. 30.000 i fradrag

Vi har tidligere skrevet ud om muligheden for at modtage fradrag i skatten for lønudgifter til istandsættelse i hjemmet og hjælp til rengøring mv.

Da regeringen nu lukker for denne ordning med udgangen af 2012, skal vi nu hermed henlede opmærksomheden på at det nu er sidste chance for at udnytte det såkaldte ”håndværkerfradrag der kan give op til kr. 30.000 i fradrag.

For at opnå fradrag for arbejder, udført i 2012, skal betalingen ske senest den 28. februar 2013, hvilket betyder, at betalinger efter denne dato ikke vil være fradragsberettiget, selvom arbejdet måtte være udført i 2012.

Se endvidere vores tidligere artikel om fradraget via dette link