Administrationshuset A/S deltager i dag som oplægsholder på en åben høring i Folketinget om andelsboligsektorens udfordringer. Dir. Rasmus Juul-Nyholm deltager som andelsboligekspert og repræsenterer Ejendomsforeningen Danmark, som er Brancheorganisationen for administratorerne.

I Administrationshuset har vi slået hårdt på tromme for at få rettet op på en række uhensigtsmæssigheder i den gældende lovgivning og domspraksis. Senest konsekvenserne af højesteretsdommene i januar, som tvinger os administratorer til at lave tekniske korrektioner af andelskronen uden om generalforsamlingen.

Dertil har vi deltaget aktivt i arbejdet med ændringen af andelsboligloven, som er til behandling i Folketinget i øjeblikket. Her ønsker regeringen bl.a. at indføre et nyt lovpligtigt oplysningsskema som skal udfyldes (i praksis af administrator) ved alle overdragelser af andelsboliger - en slags varedeklaration. Et initiativ, som principielt er godt tænkt, da der er behov for øget oplysning. Men også et initiativ, som kan implementeres lang nemmere og billigere for andelshaverne ved at øge informationskravene til foreningernes regnskaber og kræve at regnskabet for en andelsboligforening udføres efter en fast skabelon.

Dette er de to væsentligste pointer vi i dag vil fremføre for folketingets boligudvalg.

Update: Høringen ligger tilgængelig på Folketingets TV på hjemmesiden. Rasmus' indlæg er på timer 15.24.

Se Rasmus’ talenoter her

Se tidligere artikel der beskriver problemstillingen med korrektioner af andelskrone her.