Pr. 1. november 2013 skal alle selskaber, og dermed også ejer- og andelsboligforeninger, have en elektronisk postkasse hos det offentlige. Postkassen er et tiltag rettet imod at skabe besparelser i den offentlige sektor.

Kravet fra det offentlige er at der skal oprettes en elektronisk postkasse (i stil med eBoks) til hvert CVR-nummer. Samtidig er det en forudsætning, for at man kan oprette den digitale postkasse, at der oprettes et NemID/Digital signatur tilknytte jeres CVR-nummer.

Administrationshuset skal med andre ord ud og oprette NemID’er til alle vores foreninger og derefter passe disse digitale postkasser. Dette er en meget omfattende, bureaukratisk og kompliceret opgave. Vi har i Administrationshuset derfor, sammen med vores brancheforening, arbejdet på at påvirke myndighederne (Digitaliseringsstyrelsen) til at give mulighed for en nemmere og mere fleksibel oprettelse af den elektroniske postkasse. Dette har ikke været muligt.

Efter møde i Digitaliseringsstyrelsen ultimo sept. 2013 står det klart at der ikke er nogen vej uden om manuelt at oprette et NemID og derefter ligeledes manuelt oprette og konfigurere en postkasse til alle vores kunder. Styrelsen har vedkendt sig at man ikke har forudset problematikken med at f.eks. en administrator modtager post for en anden juridisk enhed – og slet ikke i det omfang vi taler om i vores branche og blandt. f.eks. advokater og revisorer.

Man har noteret sig vores ønsker, men kan ikke imødekomme dem nu.

Vi igangsætter nu en proces rettet mod at have disse NemID’er og elektroniske postkasser på plads for vores ca. 200 foreninger til den 1. nov.

Mere information om den digitale postkasse kan læses her >>>

For information om vores proces, kontakt dir. Rasmus Juul-Nyholm