Som det har været fremme i medierne på det sidste, så er vi lige nu i en situation, hvor det etårige F1-lån ikke længere er det billigste lån! 

Realkreditinstitutterne har gennem de senere år pålagt F1-lånene højere bidrag og kursskæring på 0,1 eller 0,2 point ved hver (årlig) refinansiering, og det udligner lige nu renteforskellen mellem et F1 og et F3 lån.

F1-lån har gennem de sidste mange år udviklet sig til danskernes yndlingslån.

Da de kom frem blev de vurderet til at være farlige, men mange års lave renter har sløvet sanserne, og i dag er mange boligejere meget trygge ved deres lave F1-rente – og vel nok mere trygge end de burde være.

Realkreditinstitutterne er opmærksomme på dette, og de har derfor prøvet at skubbe boligejerne over i andre lån med større sikkerhed. (Se også Finansiel Chikane).

Som det har været fremme i medierne på det sidste, så er vi lige nu i en situation, hvor det etårige F1-lån ikke længere er det billigste lån! Realkreditinstitutterne har gennem de senere år pålagt F1-lånene højere bidrag og kursskæring på 0,1 eller 0,2 point ved hver (årlig) refinansiering, og det udligner lige nu renteforskellen mellem et F1 og et F3 lån.

Renteforskellen er lige nu ca. 0,4 point. F1 ligger i dag med ca. 0,4 % i rente, mens F3 ligger på ca. 0,8 %.

Renteforskellen spises dog op af årlige kursskæringer på 0,2 %, og en evt. rest kan let forsvinde i en forhøjet bidragssats.

På denne baggrund er det oplagt at lave en profilændring fra F1 til F3 næste gang ens F1-lån rentetilpasses. Dermed opnår man en 3-årig rentesikkerhed uden meromkostninger og vel at mærke en rente der stadig er under 1 %! Vi opfordrer alle med F1 lån til at overveje muligheden. Ikke fordi vi tror vi kan sige at renten som sådan er speciel god og ikke vil falde igen, men udelukkende fordi der er et pres på F1’erne og man lige nu ”gratis” kan få en 3-årig rente.

Det kan i den forbindelse også være en god ide, at gå over i et F5 lån. Renten er her p.t. 1,3 %, så de to ekstra år koster ganske lidt ekstra.

Der er dog nogle forhold man skal være opmærksom på:

  1. Renten ER fast i 3 eller 5 år. Falder renten yderligere går man glip af denne gevinst. Det er vanskeligt at forestille sig, men alt er muligt. En F5-rente på 2,8% for 1,5 år siden var også utrolig attraktiv.
  2. F-lånene er inkonvertible og man binder sig således i renteperioden. Det vil sige, at falder renten yderligere, og vil man ud af lånet inden næste refinansiering om 3 eller 5 år, kan det koste penge da lånet skal indfries til en kurs over 100! Man skal derfor ikke binde sig længere end man kan overskue. Er der en risiko for, at man skal sælge inden for bindingsperioden, skal man passe på. Skal man som andelsboligforening lave større byggesager eller omlægninger, så skal dette også tænkes ind. Tal med administrator om dette.
  3. Endelig fristes visse folk også af F10-lånet. Dette har en meget attraktiv rente fast i ti år, men 10 år er lang tid at binde sig til et inkonvertibelt lån, og det bør man kun gøre under særlige forhold og efter en meget grundig overvejelse. For private anbefaler vi generelt ikke F-lån ud over 5 år.