Den 17. december 2012 vedtog Folketinget at indføre en arbejdsskadeafgift gældende fra 1. januar 2013. Afgiften opkræves af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) og er gældende for både private og offentlige arbejdsgivere, herunder staten, regionerne, kommunerne og privatpersoner. Dette inkluderer dermed også boligforeninger med ansat personale!

AES sender ikke orienteringsbreve direkte ud til arbejdsgiverne omkring dette og derfor har vi i stedet publiceret denne artikel til jeres orientering.

Afgift som motivation for forbedring!

Formålet med loven er at øge de enkelte virksomheders incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsskader. På denne internetadresse kan du læse mere om loven, benævnt ”Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.” 

Hvornår opkræves afgiften første gang?

AES-bidraget opkræves bagud, og derfor opkræver AES første gang afgiften til juni sammen med bidraget for 1. kvartal. Opkrævningsperioderne kan ses på AES’ hjemmeside - klik her >>>

Afgiftens størrelse

Samlet set skal AES betale omkring 500 mio. kr. i afgift, og afgiften for virksomheden beregnes som 17 % af bidraget til AES, og 12 % af udgifterne til erstatning for arbejdsulykker, plus 2 kr. pr. fuldtidsansat i omkostninger forbundet med afgiften. Afgiften vil fremgå på opkrævningen fra AES der vil være tilgængelig via foreningens driftsøkonomi på vores intranet.

Branchen har indflydelse på afgiftens størrelse

Arbejdsskadeafgiften beregnes ligesom AES bidraget ud fra en virksomheds (forenings) branche. Det betyder, at brancher med høje udgifter til arbejdsskader, opkræves en større afgift i forhold til brancher med mindre udgifter.

Det er AES som fastsætter prisen på erhvervssygdomsdækningen.

Har foreningen indgået en mægleraftale med Willis (Administrationshusets rammeaftale) omkring forsikringsforhold, er man velkommen til at kontakte Willis hvis der er spørgsmål til arbejdsskadesafgiften.

Kontakt kan ske til:

Kenneth Hasselby
Willis I/S, Tuborgvej 5,
2900 Hellerup, Denmark

Direct: +45 8813 9878,

E-mail: keh@willis.dk

www.willis.dk