Administrationshuset har indført en SMS-service, der gør det nemt for administrator, bestyrelser og ejendomsejere at kommunikere korte beskeder til ejendommens beboere.

Administrationshuset har indført en SMS-service, der gør det nemt for administrator, bestyrelser og ejendomsejere at kommunikere korte beskeder til ejendommens beboere.

Du sidder højst sandsynligt med den lige nu, eller måske er den lige inden for rækkevidde: Mobiltelefonen!

Den er blevet et personligt værktøj, som sjældent overlades til andre og selv om natten bliver mobiltelefonen, af mange, holdt tændt! Denne udvikling tillader os nu en ny kommunikationsvej til ejendommens beboere!

Som noget nyt introducerer Administrationshuset derfor en beboer sms-service. Denne service kan både vi, som administrator, vicevært og bestyrelse benytte til at informere om både akut opståede problemer og om mere generelle emner. Det er vores ønske og håb, at vi på denne måde gør det lettere at sidde i bestyrelsen og lettere for bestyrelse og viceværter at holde ejendommens beboere velinformerede og tilfredse.

Hvordan fungerer systemet?

Firmaet Blue Idea, som leverer den tekniske løsning, har via et samarbejde med alle landets ca. 100 teleselskaber, en daglig opdateret database på alle mobilnumre på alle adresser i Danmark.

På toppen af denne database har de udviklet en SMS-service, hvor Administrationshuset kan logge på, definere de ejendomme vi har i administration og udsende SMS’er til beboerne i disse ejendomme. Vi kan skelne mellem lejligheder der er hhv. ejere, lejere og andele, men vi kan ikke identificere de enkelte mobiltelefoner på de valgte adresser. Det er derfor alle beboere i lejligheden der modtager besked – børn som voksne. Ikke kun den juridiske ejer!

Systemet laver en rapport over hvilke boliger, der har modtaget – eller ikke har modtaget – SMS-beskeden og vi kan dermed, i særlige situationer, sørge for, at de beboere, som ikke får sms-beskederne, får informationerne på anden vis.

Det er gratis!

Vi synes det er en spændende ny mulighed, vi gerne vil teste potentialet af. Administrationshuset afholder udgiften til selve systemet, opsætningen af vores ejendomme og udgifterne til SMS’erne - foreløbig i en introperiode. Den nye SMS mulighed er således gratis for vores kunder og det er naturligvis også gratis at modtage SMS’er fra systemet.

Et nyt og spændende alternativ

Det er ikke meningen, at SMS-servicen skal erstatte den nuværende kommunikation med e-mails og breve, men den har visse fordele, der kan spare både besvær og papirarbejde. Opstår der eksempelvis akutte skader på ejendommen som rørsprængning, vandskade, fejl på varmesystemet el. lign. er Administrationshusets kunder nu i stand til at nå sine beboere hurtigt og billigt.

Samtidig kan man med SMS hurtigt og simpelt udsende en reminder om fx beboermøder, arbejdsdag, varsling om arbejde i ejendommen eller vinduespudsning. Skal der gøres opmærksom på oplysninger om ferielukning, oprydning eller problemer med fællesvaskeriet kan SMS-service’en ligeledes lette den almindelige kommunikation og nå beboerne over alt. Skulle en beboer desuden være på ferie og væk fra sin postkasse eller mail, vil man med SMS alligevel kunne få sin besked igennem, bare der er mobildækning.

Sådan kommer du i gang

SMS-tjenesten er allerede tilgængelig på bestyrelsens intranet på www.administrationshuset.dk. Log ind på intranettet, vælg menupunktet SMS-service, og læs instruktionerne.