Vi har gennem tiden skrevet en række artikler med forskellige vinkler på fremleje, udleje, ferieudlejning, mv. Denne artikel er ment som en lille hurtig og klar beskrivelse af, hvad du må og ikke må i forhold til udlejning.

Hvis jeg bor i en lejet lejlighed?

Som udgangspunkt må du ikke fremleje din bolig, medmindre du får tilladelse af udlejer. Du skal have tilladelsen skriftligt, ellers kan du ikke bevise at du har fået den.

Du må dog godt fremleje enkeltværelser efter lejelovens § 69, og du må også godt under særlige omstændigheder fremleje hele lejligheden i en periode på op til to år.

Klik her for at se en tidligere artikel
 

Hvis du overtræder reglerne, kan udlejer hæve lejemålet, med den virkning, at du mister din lejlighed.

Hvis jeg bor i en andelsbolig?

Næsten alle andelsboligforeninger har en bestemmelse om fremleje/udlejning i vedtægterne. Den skal du starte med at læse.

Ofte følger fremlejeretten lejelovens bestemmelser, og så gælder det samme som ovenfor.

Nogle gange er der videre adgang til at fremleje sin lejlighed.

Hvis du overtræder reglerne, kan bestyrelsen ekskludere dig, med den virkning, at du mister din andelsbolig.

Hvis jeg bor i en ejerlejlighed?

Nogle ejerforeninger har en bestemmelse om fremleje/udlejning i vedtægterne. Den skal du starte med at læse.

Det normale er dog, at man gerne må leje sin lejlighed ud. Det gælder også, hvis der ikke står noget om udlejning i vedtægterne.

Hvis der gælder begrænsninger i vedtægterne, og du ikke overholder reglerne, kan ejerforeningens bestyrelse forlange, at lejeren fraflytter. Du risikerer at skulle betale erstatning til lejerne i den situation.

Hvis jeg selv fremlejer?

Hvis du selv fremlejer, må du som udgangspunkt ikke viderefremleje uden tilladelse.

Hvis jeg bor i eget hus?

Der gælder ingen regler, der begrænser din ret til at leje ud.

Hvis du har lejet huset, gælder dog de samme regler, som hvis du har lejet en lejlighed.

 

Hvis du skal leje ud er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. Du kan også læse artiklen:

https://cobblestone.dk/nyheder/2014/gode-raad-om-udlejning--fremleje-af-din-andelsbolig-eller-ejerlejlighed